⅓ espresso gồm những bài viết ngắn thuộc nhiều chủ đề khác nhau thể hiện góc nhìn riêng của tác giả.

Một số ký tự và biểu tượng được hỗ trợ bởi Unicode

Mỗi hệ điều hành có cách khác nhau để chèn những ký tự đặc biệt không có sẵn trên bàn phím. Việc ghi nhớ những phương pháp này khi sử dụng nhiều nên tảng tương đối khó. Bài viết này liệt kê một số ký tự đặc biệt và biểu tượng cảm xúc để tiện cho việc tham khảo.

1026 Hán tự dạy trong chương trình phổ thông của Nhật

Hán tự (Kanji) là môt trong 3 bảng chữ cái Tiếng Nhật. Do số lượng ký tự rất lớn việc ưu tiên học ký tự phổ biến rất quan trọng cho người học Tiếng Nhật. Một chuẩn có thể tham khảo là bộ 1026 Kanji được khuyến nghị trong chương trình phổ thông ở Nhật Bản.