⅓ espresso gồm những bài viết ngắn thuộc nhiều chủ đề khác nhau thể hiện góc nhìn riêng của tác giả.

1026 Kanji dạy trong chương trình phổ thông của Nhật

Kanji là môt trong 3 bảng chữ cái Tiếng Nhật. Do số lượng ký tự rất lớn việc ưu tiên học ký tự phổ biến rất quan trọng cho người học Tiếng Nhật. Một chuẩn có thể tham khảo là bộ 1026 Kanji được khuyến nghị trong chương trình phổ thông ở Nhật Bản.

Lemon - Chanh

“Lemon” thường được dịch sang Tiếng Việt là “chanh”, tuy nhiên khi cần dịch “quả chanh” sang Tiếng Anh từ mà bạn cần dùng có thể không phải là lemon mà là lime.